Personuppgiftspolicy
Skapat 2016-07-04 12:16:40, senast ändrat 2017-05-08 11:19:14

Personuppgifter
Hästson AB är ansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Vi kommer inte att sälja eller överlåta dessa uppgifter till tredjepart. Vi lagrar uppgifterna digitalt för att kunna fullfölja våra åtagande gentemot dig som kund.

Vad som avses med personuppgifter
Detta innefattar personuppgifter så som namn, e-postadress, adress, telefonnummer, varor eller tjänster ni köpt såväl som uppgifter som ert besök på vår site automatiskt medger, så som ip-adress, webbläsarversion, operativsystem, webbadress som dirigerade er till vår site, datum och tidpunkt etc.

När du betalar med Visa/MasterCard gör du din betalning på en säker betalsida. Vi hanterar inga kortuppgifter utan allt sköts av vår partner Paynova.